Behöver du Motorsågskörkort Skogs Säker erbjuder utbildningar med högsta kvalitet.

Motorsågskörkort i Säkerskogs koncept.

Nivå A Motorsågning

Nivå B Trädfällning Grund

Nivå C Avanserad Trädfällning

Nivå D Motorsåg vi Linjearbete

Nivå E och E bygg Motorsågning från Arbetsplatsform

Nivå I Motorsågning vid Industrier

Nivå V Motorsågning vid Väg

Nivå S Motorsågning vid skadade träd

http://sakerskog.se/utbildning/motorsagskorkort/de-olika-korkortsklasserna/