En nöjd deltagare som just klarat precisionsfällningen på C kursen